Pravilnik o gospodarenju posebnim kategorijama otpada u sustavu Fonda

Datum: 25.10.2023, Srijeda
NN br. 124/2023

Pravilnikom se propisuju uvjeti gospodarenja EE otpadom, otpadnim vozilima, otpadnim baterijama i akumulatorima, otpadnim uljima i otpadnim gumama.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 2. studenoga 2023., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise