Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici

Datum: 15.12.2022, Četvrtak
NN br. 148/2022

Pravilnikom su izmijenjen i dopunjene pojedine odredbe Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici (Nar. nov., br. 14/20., 88/20. i 64/21.).

Prema navedenim izmjenama propisano je umanjenje za plaćanje godišnje paušalne članarine za pomoćne ležajeve u visini od 50 %. Osim toga, propisano je da se u izračun visine godišnje paušalne članarine ne ubraja broj kreveta objekta za koji je s Ministarstvom unutarnjih poslova, Ravnateljstvom civilne zaštite sklopljen Ugovor o najmu temeljem Javnog poziva Ministarstva unutarnjih poslova o ustupanju stambenih jedinica za pojedinačni smještaj na korištenje raseljenim osobama iz Ukrajine, za godinu u kojoj se ustupa smještaj temeljem sklopljenog ugovora.

Ostale izmjene odnose se na usklađenje zbog uvođenja eura kao službene valute u RH.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 24. prosinca 2022., osim odredbi koje su donesene zbog usklađenja radi uvođenja eura koje stupaju na snagu 1. siječnja 2023. godine. Pravilnik se može vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise