Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i strukturi izvještaja izdavatelja za razdoblja tijekom godine te obliku i načinu njihovog dostavljanja Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga

Datum: 22.03.2023, Srijeda
NN br. 32/2023

Pravilnikom su izmijenjeni određeni obrasci polugodišnjih i tromjesečnih financijskih izvještaja izdavatelja koji su obveznici dostavljanja tih izvješća Hrvatskoj agenciji financijskih usluga.

Prve izvještaje za razdoblja tijekom godine u skladu s odredbama ovoga Pravilnika izdavatelj je obvezan sastaviti i dostaviti za godišnje izvještajno razdoblje koje počinje od 1. siječnja 2023. godine. Izvještaje za razdoblja tijekom poslovne godine koja je završila 31. prosinca 2022. izdavatelj je obvezan sastaviti i dostaviti na prethodno važećim obrascima.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 30. ožujka 2023., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise