Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju te načinu i rokovima dostave financijskih i dodatnih izvještaja leasing-društava

Datum: 07.12.2022, Srijeda
NN br. 142/2022

Pravilnikom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Pravilnika o strukturi i sadržaju te načinu i rokovima dostave financijskih i dodatnih izvještaja leasing-društava (Nar. nov., br. 41/16. i 132/17.).

Promijenjeni su obrasci dodatnih izvještaja leasing društva:

  1. Izvještaj o strukturi portfelja – operativni leasing (SP-OL),
  2. Izvještaj o strukturi portfelja – financijski leasing (SP-FL),
  3. Izvještaj o strukturi portfelja – zajmovi (SP-Z) te
  4. Izvještaj o valutnoj strukturi imovine i obveza (VS-IO).

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 15. prosinca 2022., a novi obrasci primjenjuju se od 1. siječnja 2023. godine. Pravilnik se može vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise