Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i cijene udjela dobrovoljnog mirovinskog fonda

Datum: 20.11.2023, Ponedjeljak
NN br. 139/2023

Pravilnikom je propisano da se referentni tečajevi Europske središnje banke objavljeni na mrežnoj stranici Hrvatske narodne banke smatraju relevantnim za preračunavanje imovine i obveza mirovinskog fonda denominiranim u stranoj valuti u eursku protuvrijednost.

Za preračun fer vrijednosti deviznih terminskih transakcija kao referentni tečaj uzima se srednji tečaj HNB-a ili, ako neka od valuta nije uvrštena na tečajnici HNB, za izračun se primjenjuje srednji tečaj za takvu valutu objavljen na financijsko-informacijskom servisu.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine.

Povratak na nove propise