Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore male vrijednosti u ribarstvu

Datum: 21.01.2022, Petak
NN br. 9/2022

Pravilnikom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore male vrijednosti u ribarstvu (Nar. nov., br. 84/17. – 45/20.).

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 22. siječnja 2022., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise