Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o porezu na dohodak

Datum: 28.09.2022, Srijeda
NN br. 112/2022

Pravilnikom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 10/17. – 102/22.) na način da su od 1. listopada 2022. godine povećane svote nekih neoporezivih primitaka. U nastavku su navedene nove (povećane) svote neoporezivih primitaka:

• Prigodne nagrade (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) do 5.000,00 kn godišnje

• Otpremnine prilikom odlaska u mirovinu do 10.000,00 kn

• Dar djetetu do 15 godina života (koje je do dana 31. prosinca tekuće godine navršilo 15 godina života) do 1.000,00 kn godišnje

• Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe do 3,00 kn po prijeđenom kilometru

• Novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.) do 7.500,00 kn godišnje

• Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika do 6.000,00 kn godišnje

• Dar u naravi 1.000,00 kn godišnje.

Ove izmjene obuhvaćaju i promjenu u dijelu međusobnog isključenja dvije vrste nadoknade troškova prehrane koje će od 1. siječnja 2023. godine biti međusobno isključive na mjesečnoj, a ne više na godišnjoj razini.

Detaljnije o svemu pišemo u ovom broju časopisa RRiF, a ovaj Pravilnik se može vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise