Pravilnik o izmjenama Pravilnika o doprinosima

Datum: 21.04.2023, Petak
NN br. 43/2023

Pravilnikom je provedeno usklađenje s posljednjim izmjenama Zakona o doprinosima (Nar. nov., br. 33/23.) kojim je došlo do povećanja koeficijenta za utvrđivanje mjesečne osnovice za obračun doprinosa za osiguranika po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti slobodnog zanimanja – samostalnog umjetnika kojemu se doprinosi plaćaju iz državnog proračuna, s 0,8 na 1,2.

Povratak na nove propise