Pravilnik o izmjenama Pravilnika o financijskim i dodatnim izvještajima te kontnom planu faktoring-društava

Datum: 07.12.2022, Srijeda
NN br. 142/2022

Pravilnikom su izmijenjeni prilozi Pravilnika o financijskim i dodatnim izvještajima te kontnom planu faktoring-društava (Nar. nov., br. 41/16. – 132/17.), i to Izvještaj o valutnoj strukturi imovine i obveza (VS-IO) te Kontni plan faktoring-društava.

Ovaj Pravilnik prvi se put primjenjuje na godišnje financijske izvještaje koji se sastavljaju sa stanjem na dan 31. prosinca 2023. te za tromjesečne financijske izvještaje koji se sastavljaju sa stanjem na dan 31. ožujka 2023. godine u dijelu koji se odnosi na financijska i dodatna izvješća dok se dio koji se odnosi na kontni plan primjenjuje od 1. siječnja 2023. godine. Izvještaji koji se odnose na izvještajna razdoblja do 31. 12. 2022. godine dostavljaju se prema dosad važećim odredbama. Pravilnik se može vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise