Pravilnik o izmjenama Pravilnika o izdavanju, raspačavanju, povlačenju iz upotrebe i zamjeni državnih biljega

Datum: 02.12.2022, Petak
NN br. 140/2022

Zbog uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj izmijenjene su pojedine odredbe Pravilnika o izdavanju, raspačavanju, povlačenju iz upotrebe i zamjeni državnih biljega (Nar. nov., br. 35/17.).

Državni biljezi izdaju se u apoenima od 0,66; 1,33; 2,65 i 6,64 eura.

Državni biljezi izdani u kunama mogu se upotrebljavati kao državni biljezi do njihovog iskorištenja uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje sukladno Zakonu o uvođenju eura.

Povratak na nove propise