Pravilnik o izmjenama Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi

Datum: 15.03.2023, Srijeda
NN br. 30/2023

Pravilnikom su usklađene svote u Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Nar. nov., br. 101/17. i 144/20.) zbog uvođenja eura kao službene valute u RH.

Prema izmjenama plan nabave za predmete nabave čija je procijenjena vrijednost nabave jednaka ili veća od 2.650 € donosi čelnik naručitelja za proračunsku ili poslovnu godinu najkasnije u roku od 30 dana od dana njegovog donošenja proračuna ili financijskog plana. Osim toga, naručitelj je obvezan ustrojiti registar ugovora i okvirnih sporazuma za predmete nabave čija je vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 2.650 € u roku od 30 dana od dana sklapanja prvog ugovora ili okvirnog sporazuma.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 23. ožujka 2023. godine.

Povratak na nove propise