Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije

Datum: 02.12.2022, Petak
NN br. 140/2022

Zbog uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj izmijenjene su pojedine odredbe Pravilniku o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije (Nar. nov., br. 81/15., 1/17., 126/19. i 75/22.). Svote su preračunane primjenom fiksnog tečaja konverzije i pravila za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (Nar. nov., br. 57/22. i 88/22., dalje u rubrici: Zakon o uvođenju eura).

Promijenjen je i sadržaj Zahtjeva za povrat poreza diplomatskim i konzularnim predstavništvima, posebnim misijama te međunarodnim organizacijama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj (Obrazac P-DIP).

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2023., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise