Pravilnik o izmjenama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti

Datum: 05.01.2022, Srijeda
NN br. 2/2022

Promijenjene su tiskanice »Prijava o ozljedi na radu« i »Prijava o profesionalnoj bolesti« iz čl. 41. st. 1. ovog Pravilnika.

Pravilnik stupa na snagu 13. siječnja 2022., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise