Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju i načinu podnošenja obrazaca u postupku ostvarivanja prava u slučaju blokade računa poslodavca

Datum: 05.04.2023, Srijeda
NN br. 38/2023

Pravilnikom su izmijenjene pojedine odredbe Pravilnika o sadržaju i načinu podnošenja obrazaca u postupku ostvarivanja prava u slučaju blokade računa poslodavca (Nar. nov., br. 92/17.). Osim toga, promijenjeni su Obrazac ZPN-01, Obrazac ZMP-01 s prilozima »Specifikacija i raspored minimalne plaće« i »Specifikacija i raspored razlike između minimalne plaće i djelomično isplaćene plaće/naknade plaće« te Obrazac NZP-01 s prilogom »Specifikacija iznosa dijela plaće odnosno naknade plaće koji je isplaćen sukladno članku 34. Zakona o osiguranju radničkih tražbina« koji su sastavni dio Pravilnika.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 13. travnja 2023., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise