Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju obrasca zahtjeva radnika za ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavca

Datum: 05.04.2023, Srijeda
NN br. 38/2023

Pravilnikom su izmijenjene pojedine odredbe Pravilnika o sadržaju obrasca zahtjeva radnika za ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavca (Nar. nov., br. 92/17.). Obrazac RPS-01 zamijenjen je novim istoimenim obrascem koji je sastavni dio Pravilnika.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 13. travnja 2023., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise