Pravilnik o izmjenama Pravilnika o trošarinama

Datum: 04.10.2023, Srijeda
NN br. 114/2023

Pravilnikom je propisana najniža visina jamstvene svote u garanciji i jamstvene svote u bjanko-zadužnici i zadužnici kao instrumentu osiguranja za namirenje mogućeg duga. Najniža visina sada iznosi 8.000,00 €. Osim toga, implementirana je Provedbena uredba Komisije (EU) 2023/157 od 23. siječnja 2023. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2021/2266 u pogledu upućivanja na certifikat i samocertificiranja samostalnih malih proizvođača alkoholnih pića u elektroničkom pojednostavnjenom trošarinskom dokumentu te su utvrđene svote troškova provedbe postupaka čuvanja i prodaje oduzete robe. Propisan je i novi Obrazac O-NK – Obavijest o namjeravanom prijevozu preko teritorija RH energenata te duhanske sirovine prema čl. 115. st. 13. Zakona o trošarinama.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 5. listopada 2023., osim čl. 6. koji stupa na snagu 19. siječnja 2024., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise