Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom

Datum: 27.12.2021, Ponedjeljak
NN br. 144/2021

Izmijene i dopune odnose se na postupak promjene podataka o načinu plaćanja na računu. Detaljnije o tome može se pročitati u RRiF-u br. 1/22., str. 118.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine.

Povratak na nove propise