Pravilnik o izmjeni Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

Datum: 21.04.2023, Petak
NN br. 43/2023

Pravilnikom je provedeno usklađenje s posljednjim izmjenama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 33/23.) kojim je propisano produljenje primjene snižene stope PDV-a od 5 % na isporuku prirodnog plina uključujući naknade vezane uz tu isporuku, grijanja iz toplinskih stanica uključujući naknade vezane uz tu isporuku te isporuke ogrjevnog drva, peleta, briketa i sječke. Snižena stopa na navedene isporuke primjenjuje se u razdoblju do 31. ožujka 2024. godine.

Povratak na nove propise