Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona

Datum: 27.12.2021, Ponedjeljak
NN br. 144/2021

Ovim izmjenama produženo je razdoblje u kojem se mogu dati neoporezive donacije za pomoć osobama s područja za koja je proglašena katastrofa uzrokovana potresom (Sisačko-moslavačka, Zagrebačka i Karlovačka županija). Razdoblje je produženo za godinu dana, odnosno do 31. prosinca 2022. godine.

Prema tome, obveznici poreza na dodanu vrijednost oslobođeni su plaćanja PDV-a na isporuke dobara i usluga, obavljene bez naknade ili protučinidbe za pomoć navedenim područjima i to za isporuke koje će biti obavljene do kraja 2022. godine.

Osim toga, donacije koje se odnose na otklanjanje posljedica katastrofe na navedenim područjima dane pravnim ili fizičkim osobama smatraju se porezno priznatim rashodima s motrišta oporezivanja dobitka i porezno priznatim izdacima koji ne uvećavaju osobni odbitak s motrišta oporezivanja dohotka.

Navedeno se primjenjuje na podnošenje prijava poreza na dobitak i prijava poreza na dohodak za 2020., 2021. i 2022. godinu, za donacije dane do 31. prosinca 2022. godine.

Povratak na nove propise