Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija

Datum: 16.11.2022, Srijeda
NN br. 134/2022

U Pravilniku o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (Nar. nov., br. 119/15.) u čl. 6. stavku 1. riječi »3.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima »398.168,43 eura«.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Povratak na nove propise