Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2022. godinu

Datum: 27.12.2021, Ponedjeljak
NN br. 144/2021

Pravilnikom se uređuje izračun i visina naknada te način i izvršenje naplate naknada koje naplaćuje Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga za 2022. godinu.

Ovaj Pravilnik primjenjuje se na obračunsko razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 4. siječnja 2022., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise