Pravilnik o izvještavanju o značajnim promjenama i izvještavanju na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

Datum: 20.02.2023, Ponedjeljak
NN br. 20/2023

Pravilnikom se propisuje sadržaj izvješća o značajnim promjenama i izvješća na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija), odnosno način i rokovi izvještavanja Agencije od strane subjekata nadzora.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o izvještavanju o značajnim promjenama i izvještavanju na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Nar. nov., br. 66/19., 15/20. i 144/21.).

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 28. veljače 2023., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise