Pravilnik o kontnom planu mirovinskog osiguravajućeg društva

Datum: 15.03.2023, Srijeda
NN br. 30/2023

Pravilnikom se propisuje kontni plan mirovinskog osiguravajućeg društva.

Mirovinsko osiguravajuće društvo obvezno je Kontni plan propisan ovim Pravilnikom primijeniti za vođenje poslovnih knjiga, poslovne dokumentacije te ostale evidencije od 1. 1. 2023. godine.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 23. ožujka 2023., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise