Pravilnik o načinu i uvjetima otvaranja računa za provedbu specifičnih transakcija proračuna i proračunskih korisnika

Datum: 23.10.2023, Ponedjeljak
NN br. 123/2023

Pravilnikom se uređuju način i uvjeti otvaranja računa za specifične transakcije proračuna i proračunskih korisnika koje se po svojoj svrsi, namjeni, načinu provođenja i ostalim obilježjima ne mogu provoditi izravno preko jedinstvenog računa proračuna, način i pravila izvršavanja specifičnih transakcija proračuna i proračunskih korisnika, računi proračunskih korisnika koji su izuzeti od obveze uplate prihoda, primitaka i drugih priljeva na jedinstveni račun proračuna odnosno izvršavanja rashoda, izdataka i drugih odljeva s jedinstvenog računa proračuna, obveza vođenja evidencije računa proračuna i proračunskih korisnika i izvještavanje.

Odredbe ovoga Pravilnika odnose se na državni proračun i proračunske korisnike državnog proračuna, proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i proračunske korisnike jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te izvanproračunske korisnike utvrđene čl. 4., t. 17. Zakona o proračunu koji su organizacijski uključeni u proračun.

Detaljnije o ovome može se pročitati u časopisu RRiF br. 11/23., str. 189.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 31. listopada 2023., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise