Pravilnik o načinu isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda

Datum: 07.10.2022, Petak
NN br. 117/2022

Pravilnikom se određuje način isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda usluga (Nar. nov., br. 66/14. i 16/15.).

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 15. listopada 2022., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise