Pravilnik o obrascima za prikupljanje humanitarne pomoći

Datum: 07.02.2024, Srijeda
NN br. 14/2024

Pravilnikom se propisuje se oblik i sadržaj obrazaca vezanih za stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći i organiziranje humanitarne akcije.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obrascima za prikupljanje humanitarne pomoći (Nar. nov., br. 16/20.).

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 8. veljače 2024., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise