Pravilnik o pokriću obveznih doprinosa, trajnoj novčanoj naknadi, dodjeli nacionalne sportske stipendije i nagradama za sportska ostvarenja

Datum: 14.04.2023, Petak
NN br. 41/2023

Pravilnikom se propisuje se način dodjele, potrebna dokumentacija, izgled i sadržaj obrazaca za ostvarivanje prava na obvezne doprinose vrhunskim sportašima I. kategorije, prava na trajnu novčanu naknadu, prava na dodjelu nacionalne sportske stipendije te nagrada za sportska ostvarenja sportaša i trenera i druga pitanja značajna za ostvarivanje navedenih prava.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Uredba o dodjeljivanju trajnih novčanih mjesečnih naknada osvajačima medalja na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama, olimpijskim igrama gluhih i svjetskim seniorskim prvenstvima u olimpijskim sportovima i disciplinama (Nar. nov., br. 113/13.) i Pravilnik o mjerilima za dodjelu nagrada sportašima za sportska ostvarenja (Nar. nov., br. 46/14. i 9/17.).

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 20. travnja 2023., a može se vidjeti na ovdje.

Povratak na nove propise