Pravilnik o posredovanju pri zapošljavanju pomoraca i/ili brodaraca

Datum: 23.02.2024, Petak
NN br. 21/2024

Pravilnikom se utvrđuju uvjeti koje moraju ispunjavati pravne osobe koje obavljaju posredovanje pri zapošljavanju pomoraca i/ili brodaraca, postupak i način njihovog ovlašćivanja i provođenje nadzora nad njihovim radom.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o posredovanju pri zapošljavanju pomoraca (Nar. nov., br. 55/18).

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 24. veljače 2024., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise