Pravilnik o preoblikovanju sportskog kluba – udruge za natjecanje u sportsko dioničko društvo

Datum: 06.10.2023, Petak
NN br. 115/2023

Pravilnikom se propisuje način, rokovi te druga pitanja značajna za provedbu preoblikovanja sportskog kluba – udruge za natjecanje u sportsko dioničko društvo, kao i način rada Povjerenstva za preoblikovanje.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti Pravilnik o registru profesionalnih športskih klubova (Nar. nov., br. 11/07.), Pravilnik o načinu i rokovima podnošenja akata Povjerenstvu za profesionalne športske klubove (Nar. nov., br. 11/07.) i Pravilnik o djelokrugu i načinu rada Povjerenstva za profesionalne športske klubove (Nar. nov., br. 11/07.).

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 14. listopada 2023., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise