Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2023. godinu

Datum: 02.03.2023, Četvrtak
NN br. 25/2023

Pravilnikom se propisuje provedba intervencija proizvodno nevezanih izravnih plaćanja i proizvodno vezanih izravnih plaćanja iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027., IAKS mjera ruralnog razvoja iz čl. 20. s. 1. Zakona o poljoprivredi (Nar. nov., br. 118/18. – 152/22.) i mjera državne potpore za iznimno osjetljive sektore iz Programa državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za 2023. godinu.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2022. godinu (Nar. nov., br. 27/22, 53/22 i 152/22) a postupci započeti prema odredbama navedenog pravilnika završiti će se po odredbama toga pravilnika.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 3. ožujka 2023., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise