Pravilnik o sadržaju, načinu vođenja i uvjetima korištenja evidencije o osobama koje ne mogu biti članovi uprave trgovačkog društva

Datum: 08.03.2023, Srijeda
NN br. 27/2023

Pravilnikom se propisuje sadržaj, način vođenja i uvjeti korištenja evidencije o osobama koje ne mogu biti članovi uprave trgovačkog društva.

Dok se ne uspostavi sustav evidencije iz ovoga Pravilnika sudovima i javnim bilježnicima za potrebe upisa u sudski registar osigurava se neposredan pristup podacima iz kaznene evidencije o pravomoćno osuđenim osobama za kaznena djela iz čl. 239. st. 2. t. 1. Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 111/93. – 18/23., dalje: ZTD) i osobama kojima je izrečena sigurnosna mjera iz čl. 239. st. 2. t. 3. ZTD-a. Također, do uspostave sustava evidencije sudovi i javni bilježnici će za potrebe upisa u sudski registar podatke o osobama kojima su uvedene međunarodne mjere ograničavanja raspolaganja imovinom pribavljati izravno iz zbirke podataka o provedenim mjerama ograničavanja nad fizičkim i pravnim osobama i drugim subjektima na koje se mjere ograničavanja odnose, a koju vodi Ministarstvo vanjskih i europskih poslova.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 9. ožujka 2023., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise