Pravilnik o sadržaju procedura za rješavanje prigovora dužnika

Datum: 20.03.2024, Srijeda
NN br. 33/2024

Pravilnikom se uređuje sadržaj procedure za rješavanje prigovora dužnika kojom se osigurava evidentiranje i obrada prigovora dužnika temeljem Zakona o načinu, uvjetima i postupku servisiranja i kupoprodaje potraživanja (Nar. nov., br. 155/23., dalje: Zakon).

Ovaj Pravilnik primjenjuju se na:

– imenovanog subjekta za pružanje usluga servisiranja kredita iz čl. 12. st. 2. podstavka 1. t. c) Zakona

– kupca drugog potraživanja ili njegovog zastupnika imenovanog u skladu s čl. 54. Zakona

– pružatelja usluge servisiranja drugog potraživanja i izvoditelja usluge servisiranja drugog potraživanja u skladu sa Zakonom.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 21. ožujka 2023., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise