Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje

Datum: 20.02.2023, Ponedjeljak
NN br. 20/2023

Pravilnikom se propisuju:

– struktura i sadržaj financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje za potrebe Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) te način i rokovi dostavljanja tih izvještaja Hanfi,

– struktura i sadržaj godišnjeg izvješća i konsolidiranog godišnjeg izvješća te rokovi njihova javnog objavljivanja i dostavljanja Hanfi,

– rokove za dostavu izvješća iz čl. 192. st. 1. Zakona o osiguranju (Nar. nov., br. 30/15. – 151/22.),

– sadržaj registra imovine za pokriće statutarnih tehničkih pričuva prema računovodstvenim propisima te opseg, način i rokovi izvještavanja.

Društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje dužno je prve izvještaje u skladu s Prilogom 1 i Prilogom 2 ovoga Pravilnika dostaviti za izvještajna razdoblja od 1. siječnja 2023. godine. Propisane su i iznimke u rokovima dostave pojedinih obrazaca.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 28. veljače 2023., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise