Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja mirovinskog osiguravajućeg društva

Datum: 15.03.2023, Srijeda
NN br. 30/2023

Pravilnikom se propisuju:

– struktura i sadržaj tromjesečnih i godišnjih financijskih izvještaja mirovinskog osiguravajućeg društva, način i rokovi njihove dostave te njihovo objavljivanje,

– struktura, sadržaj, način i rokovi dostave dodatnih izvještaja mirovinskog osiguravajućeg društva koje je mirovinsko osiguravajuće društvo obvezno sastavljati za potrebe Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je prve izvještaje u skladu s Prilogom 1 i Prilogom 2 ovoga Pravilnika dostaviti za izvještajna razdoblja od 1. 1. 2023. godine.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 23. ožujka 2023., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise