Pravilnik o vrstama i oznakama vrsta humanitarnih akcija, sadržaju evidencijske oznake humanitarne akcije, izgledu logotipa i sadržaju QR koda za prikupljanje humanitarne pomoći

Datum: 07.02.2024, Srijeda
NN br. 14/2024

Pravilnikom se propisuju vrste i oznake vrsta humanitarnih akcija, sadržaj evidencijske oznake odobrene humanitarne akcije, izgled logotipa i sadržaj QR koda za stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći, te izgled logotipa i sadržaj QR koda humanitarne akcije.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti:

− Pravilnik o razvrstavanju humanitarnih akcija (Nar. nov., br. 120/15.)

− Pravilnik o evidencijskoj oznaci humanitarne akcije (Nar. nov., br. 120/15. i 16/20.)

− Pravilnik o izgledu logotipa za prikupljanje humanitarne pomoći (Nar. nov., br. 120/15.).

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 8. veljače 2024., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise