Pravna i porezna pitanja članova društva, članova uprave, likvidatora i prokurista


Trajanje: 2 h 30 min
Datum: 04.03.2021

Cijena: 500,00 kn


Snimka webinara - Pravna i porezna pitanja članova društva, članova uprave, likvidatora i prokurista

Porezna uprava u nekim slučajevima izdaje članovima uprave i drugim obveznim osiguranicima rješenja na temelju kojih je potrebno podmiriti visoku obvezu za doprinose. Može li se to izbjeći i na koji način, pogledajte na ovoj snimci webinara. Kako je status i položaj likvidatora, prokurista i član(ov)a uprave u posljednje vrijeme izrazito dinamičan i pun promjena, s tim u vezi, svakodnevno, nezaobilazna su pitanja. S obzirom na navedeno, na ovoj snimci webinara dana su objašnjenja na konkretne upite, kroz primjere koji se najčešće pojavljuju u praksi, i ostale s time povezane aktualnosti iz područja doprinosa, poreza i pripadajućih pravnih pitanja.

Program:

Predavač: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Temelji obavljana djelatnosti članova uprave, likvidatora i dr.

 • koje ugovore treba sklopiti s prokuristima, likvidatorima i članovima uprave
 • koja su prava i obveze likvidatora i članova uprave
 • koje poslove mogu obavljati članovi uprave, likvidatori i prokuristi kada su zaposlenici
 • specifičnosti radnog odnosa likvidatora, prokurista i člana uprave
 • koje poslove mogu obavljati nezaposleni članovi uprave trgovačkog društva i članovi društva
 • čime se trgovačko društvo može baviti bez zaposlenih
 • obveza iskazivanja podataka na poslovnoj dokumentaciji

Predavačica: Mr. Anja BOŽINA, ovl. rač.

Obračun doprinosa i ostalih primitaka članova uprave, likvidatora i prokurista

 • kada i koji su članovi uprave, likvidatori, prokuristi, upravitelji zadruge trgovačkog društva obvezni prijaviti se na mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćati doprinose
 • može li i kako član uprave, likvidator i dr. podmirivati samo doprinose na propisanu osnovicu
 • kojim članovima uprave i likvidatorima će se utvrđivati godišnja osnovica za obračun doprinosa
 • likvidatori obvezni osiguranici
 • koju visinu plaće trebaju isplaćivati članovi društva ako su zaposlenici
 • o čemu sve trebaju voditi brigu članovi uprave STRANCI – NEREZIDENTI
 • kako se oporezuju primitci koji se isplaćuju članovima uprave strancima
 • UMIROVLJENICI članovi društva, članovi uprave, likvidatori – kako smanjiti troškove obveznog osiguranja, rješenja Porezne uprave za plaćanje doprinosa i kako se pripremiti
 • položaj članova uprave, likvidatora trgovačkog društva i isplata njihovih primitaka
 • obračun otpremnine članova uprave
 • isplata bonusa članovima uprave
 • obračun doprinosa i korištenje najviše mjesečne i najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa, povrat doprinosa
 • dodjela dionica i opcijska kupnja dionica

Ovaj video materijal je snimka webinara  održanog 4. ožujka 2021. godine.

Cijena video snimke je 500,00 kn (400,00 kn + 25 % PDV-a), a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinara  održanog 4. ožujka 2021. godine i pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara  potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara   (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara  može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).