Pravni nedostaci stvari


Predmet: Pravo kupca po osnovi pravnih nedostataka se gasi istekom godine dana od saznanja za postojanje prava trećeg.

Broj presude: Gž-856/2020-2, od 26. studenoga 2021., od 14.02.2022

Sud: Županijski sud u Splitu

Tužitelj svoj zahtjev u ovom postupku temelji na tvrdnji da tuženi kao prodavatelji nisu mogli prenijeti na tužitelja kao kupca više prava nego što su ih imali te da su stoga u tom pravnom poslu prodavatelji postupali protivno načelu savjesnosti i poštenja zbog čega tužitelj potražuje ovom tužbom iznos od 1 4 dijela cijene za sve tri čestice odnosno kuna zajedno sa pripadajućim zakonskim zateznim kamatama od dana plaćanja pa do isplate uz naknadu štete i to iznosa od kunu sa pripadajućim zakonskim zateznim kamatama obzirom da ga je tužio S P koji je tu parnicu i dobio pa je tužitelj morao platiti kako njegove parnične troškove tako i platiti svojoj odvjetnici za troškove svog zastupanja u tom predmetu Sud prvog stupnja je odbio tužbeni zahtjev tužitelja jer je smatrao osnovnim istaknuti prigovor zastare prava tužitelja za povrat izvršene uplate dijela kupoprodajne cijene temeljem odredbe članka 437 st 1 Zakona o obveznim odnosima NN 35 05 41 08 125 11 78 15 i 29 18 u daljnjem tekstu ZOO a dok u odnosu na zahtjev za naknadu štetu ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu