Pravo na naknadu za koristi u odnosu na posjednika nekretnine


Predmet: Naknadu za ostvarenu korist za korištenje tuđe nekretnine u obvezi je plati onaj tko je posjedovao nekretninu vlasnika bez pravnog osnova.

Broj presude: Gž-1859/2022-2, od 28. ožujka 2023., od 11.05.2023

Sud: Županijski sud u Zagrebu

Predmet spora je zahtjev tužiteljice za naknadom koristi koje je tuženik imao od posjedovanja nekretnine Odlukom prvostupanjskog suda usvojen je tužbeni zahtjev u cijelosti Županijski sud ukida odluku zbog pogrešnog pravnog shvaćanja suda prvog stupnja 12 Naime sukladno odredbi čl 165 st 1 ZVDSP vlasnik ima pravo na naknadu za koristi u odnosu na posjednika nekretnine To nadalje znači da će u konkretnom slučaju tužiteljica kao jedna od suvlasnica nekretnine ima pravo zahtijevati naknadu za koristi od tuženika kao drugog suvlasnika nekretnine samo ako se tuženik nalazio u posjedu iste Dakle činjenica posjeda nekretnine u utuženom razdoblju za koje tužiteljica zahtijeva naknadu ne samo da nije pravno irelevantno kako to pogrešno smatra sud prvog stupnja već predstavlja odlučnu činjenicu o kojoj ovisi osnovanost tužiteljičina tužbenog zahtjeva Okolnost što je tuženik u zemljišnim knjigama bio ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu