Pravo na pošteno suđenje


Predmet: Pravo na pošteno suđenje uključuje i pravo na procesnu ravnopravnost. Prema tom načelu svaka od stranaka treba imati razumnu mogućnost da u postupku brani svoja prava pod uvjetima koji ju ne stavljaju u bitno nepovoljniji položaj u odnosu na njenog protivnika.

Broj presude: Gž-394/2021-2, od 5. srpnja 2021., od 13.09.2021

Sud: Županijski sud u Zagrebu

Suština načela otvorenog pravosuđenja izvire iz odredbe čl 219 st 2 Zakona o parničnom postupku Narodne novine broj 53 91 91 92 112 99 88 01 117 03 88 05 2 07 84 08 123 08 148 11 25 13 89 14 i 70 19 dalje ZPP kojom nije propisana dužnost suda već mogućnost suda da primjenom tog načela upozori stranke na njihovu dužnost iz čl 219 st 1 ZPP i to u situaciji u kojoj sud smatra da bi primjena tog načela bila svrsishodna za pravilno rješenje spora Tuženik je moguće neuka stranka određena upozorenja tuženiku su dana uz poziv za davanje odgovora na tužbu list 5 spisa pa samo zbog toga što tuženik nije posebno upozoravan na mogućnost angažiranja stručne pomoći pri čemu je tuženik na ročištu održanom dana 9 listopada 2020 izričito izjavio da nema svojih dokaznih prijedloga tuženiku time nisu povrijeđena prava u postupku pred sudom pa je žalba tuženika neosnovana u tom dijelu U odnosu na prigovor o povredi prava na pravično suđenje s aspekta jednakosti oružja valja reći da pravo na pošteno pravično suđenje uključuje i pravo na procesnu ravnopravnost equality of arms jednakost oružja Prema tom načelu svaka od stranaka treba imati razumnu mogućnost da u postupku brani svoja prava pod uvjetima koji ju ne stavljaju u bitno nepovoljniji položaj u odnosu na njenog protivnika Iz prava na jednakost oružja izvode se i pojedina prava u odnosu na izbor i izvođenje dokaza Razmatranjem predmetnog spisa razvidno je ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu