Pravo na povećanje plaće


Predmet: Obzirom da iz utvrđenja prvostupanjskog suda proizlazi da je tužiteljica navedeni zahtjev podnijela 25. rujna 2017., a tuženik je donio odluku kojom se tužiteljici odobrava uvećanje plaće od 8% dana 9. travnja 2018., to je pravilno sud prvog stupnja smatrao da tužiteljici pripada pravo na traženo uvećanje po osnovi znanstvenog stupnja magistra znanosti od dana podnošenja zahtjeva.

Broj presude: 14 Gž R-603/2019-2, 10. prosinca 2019., od 11.05.2020

Sud: Županijski sud

U ovoj fazi postupka među strankama nije sporno da je tužiteljica zaposlenik tuženika na radnom mjestu v d voditelja R p i m g p da ista ima znanstveni stupanj magistra znanosti kao i da tuženik tužiteljici od travnja 2018 isplaćuje navedeni dodatak Sporno je od kada tužiteljica ima pravo na uvećanje plaće po osnovu dodatka za znanstveni stupanj magistra znanosti odnosno pripada li joj to pravo od dana podnošenja tuženiku Zamolbe za dodjelu bodova za magistra znanosti 25 rujna 2017 ili od dana kada je tuženik donio odluku kojom se tužiteljici odobrava uvećanje plaće od 8 9 travnja 2018 Odmah uvodno je za navesti kako se u konkretnom slučaju kao mjerodavno materijalno pravo ne primjenu odredbe članka 54 st 2 Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama Narodne novine broj 141 12 članka 53 st 2 Temeljenog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama Narodne novine ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu