Pravo na uvećanje osobnog odbitka po osnovi uzdržavanog djeteta

Datum: 08.01.2019, Utorak
Klasa: 410-01/18-01/2245
Davatelj: Porezna uprava

      Zaprimili smo upit poreznog obveznika vezan za pravo na uvećanje osobnog odbitka po osnovi uzdržavanog djeteta koje može ostvariti stipendiju iznosa većeg od 15.000,00 kuna godišnje u 2018. godini i godinama koje slijede. Nastavno odgovaramo s osnove poreza na dohodak.

      Člankom 94. stavkom 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 115/16 106/18; dalje u tekstu: Zakon) propisano je da će se dohodak ostvaren do dana stupanja na snagu toga Zakona oporezivati po propisima kojima je uređeno oporezivanje dohotka koji su do tada bili na snazi. 

      Prema članku 14. i članku 17. stavku 1. Zakona, pravo na uvećani osobni odbitak ostvaruju fizičke osobe koje uzdržavaju djecu i druge uzdržavane članove uže obitelji (dalje u tekstu: uzdržavani članovi) kojima se smatraju fizičke osobe čiji oporezivi primici, primici na koje se ne plaća porez i drugi primici koji se u smislu Zakona ne smatraju dohotkom, ne prelaze iznos od 15.000,00 kuna na godišnjoj razini izračunan kao šesterostruki iznos osnovice osobnog odbitka.

      Iznimno od navedenoga, a sukladno novoj odredbi koja je stupila na snagu 1. siječnja 2019. godine, propisanoj u članku 17. stavku 2. točki 10. Zakona, pri utvrđivanju prava na osobni odbitak za uzdržavane članove ne uzimaju se u obzir primici isplaćeni po osnovi: stipendija, nagrada za izvrsnost učenika i studenata isplaćenih iz proračuna i bespovratna sredstva koja se isplaćuju iz proračuna, fondova i programa Europske unije i drugih međunarodnih fondova i programa uređenih posebnim propisima i međunarodnim sporazumima, u svrhe obrazovanja i stručnog usavršavanja.

      Dakle, dijete koje ostvari više od 15.000,00 kuna godišnje primitaka po osnovi stipendije može i dalje ostati uzdržavani član s obzirom da se takvi primici ne uzimaju u obzir prilikom utvrđivanja uvećanog osobnog odbitka po osnovi uzdržavanih članova računajući od 1. siječnja 2019. godine, od kada je odredba o ovoj poreznoj olakšici stupila na snagu te se ne može primjenjivati u godinama prije 2019. godine.

Povratak na mišljenja