Pravo na uvećanje osobnog odbitka po osnovi uzdržavanja supruga

Datum: 14.08.2019, Srijeda
Klasa: 410-01/19-01/94
Davatelj: Porezna uprava

Vezano za upit Porezne obveznice o pravu na uvećanje osobnog odbitka po osnovi uzdržavanja supruga koji ima odobren privremeni boravak u Republici Hrvatskoj nije zaposlen a zdravstveno osiguranje plaća si sam odgovaramo u nastavku s osnove poreza na dohodak Prema čl 14 i čl 17 st 1 Zakona o porezu na dohodak Nar nov br 115 16 i 106 18 dalje u tekstu Zakon pravo na uvećani osobni odbitak ostvaruju fizičke osobe koje uzdržavaju djecu i druge uzdržavane članove uže obitelji bračni drug roditelji poreznog obveznika maćehe odnosno očusi koje punoljetno pastorče uzdržava djeca nakon prvog zaposlenja te punoljetne osobe kojima je porezni obveznik imenovan skrbnikom prema posebnom zakonu dalje u tekstu uzdržavani članovi čiji oporezivi primici primici na koje se ne plaća porez i drugi primici koji se u smislu Zakona ne smatraju dohotkom ne prelaze iznos od 15 000 00 kuna cenzus na godišnjoj razini izračunan kao šesterostruki iznos osnovice osobnog odbitka Iznimno od navedenoga a sukladno čl 17 st 2 Zakona pri utvrđivanju prava na osobni odbitak za uzdržavane članove u cenzus ne ulaze primici prema posebnim propisima po osnovi socijalnih potpora doplatak za djecu novčane potpore utvrđene u iznosu koji je zakonom kojim se uređuju rodiljne i roditeljske potpore propisan kao iznos ispod kojeg se ne može isplatiti novčana potpora potpore za novorođenče odnosno primitak za opremu novorođenog djeteta obiteljske mirovine djece nakon ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja