Predaja Obrasca OPZ-STAT-1 za 2021. godinu

Datum: 11.02.2022, Petak
Autor: I.P.

Predaja statističkog izvješća o dospjelim, a nenaplaćenim računima i dalje je obvezna prema čl. 79. st. 9. Općega poreznog zakona (Nar. nov., br. 115/16. – 42/20.).

Obveznici sastavljanja navedenog izvješća za 2021. godinu jesu porezni obveznici upisani u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost koji imaju u svojim poslovnim knjigama evidentirana dospjela, a nenaplaćena potraživanja na dan 31. prosinca 2021. godine.

Detaljnije o obveznicima dostave izvješća i načina popunjavanja Obrasca OPZ-STAT-1 može se pročitati u članku Obveza sastavljanja Obrasca OPZ-STAT-1 za 2021. godinu objavljenom u RRiF-u br. 2/22. str. 139.

Povratak na vijesti