Predaja u suposjed


Predmet: Kad u nedjeljivoj obvezi ima više vjerovnika među kojima nije ni ugovorena ni zakonom određena solidarnost, jedan vjerovnik može zahtijevati da dužnik ispuni obvezu njemu samo ako je ovlašten od ostalih vjerovnika da primi ispunjenje.

Broj presude: Gž-298/2021-2, od 20. svibnja 2021., od 13.09.2021

Sud: Županijski sud u Zadru

Predmet spora je zahtjev tužiteljice da se naloži tuženiku iseljenje iz nekretnine u suvlasništvu tužiteljice Naime odredbom čl 46 st 2 ZVDSP propisano je da svaki suvlasnik ima glede cijele stvari pravo postavljati protiv svakoga one zahtjeve koje može staviti vlasnik stvari s time da predaju cijele stvari u posjed može od trećega zahtijevati samo prema obvezno pravnim pravilima o nedjeljivim obvezama Kad u nedjeljivoj obvezi ima više vjerovnika ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu