RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Predaja u suposjed - utvrđenje suvlasničkih udjela

Predmet: Suvlasnik ima pravo posjedovati nekretninu razmjerno svome suvlasničkom udjelu.

Broj presude: Rev 1235/15-5, od 12. listopada 2016.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Nije prijeporno da je tužiteljica u ovom trenutku sunasljednica iza pok. M. V., ali je prijeporno pripada li joj i koji dio iz ostavinske imovine, jer ostavinski postupak još nije završen. Prema tome, tužiteljica se ne može smatrati suvlasnicom koja bi imala pravo stvar posjedovati zajedno s ostalim suvlasnicima, a razmjerno svojem dijelu. Utoliko sud ne može naložiti predaju stvari u suposjed tužiteljici, a ostaviti otvorenim sporno pitanje veličine suvlasničkih dijelova kako to čini sud drugog stupnja.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)