RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Predmet ovrhe

Predmet: Nema zapreke da isti ovrhovoditelj protiv istog ovršenika radi ostvarenja iste tražbine iz iste ovršne isprave, a sve dok ta tražbina ne bude namirena, pokrene jedan ovršni postupak predlažući više predmeta i sredstava ovrhe ili da to učini pokretanjem više ovršnih postupka predlažući u svakom drugi predmet i sredstvo ovrhe.

Broj presude: Gž Ovr-1177/2017-, od 8. ožujka 2018.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Bez uporišta se ovršenica u žalbi poziva na učinke raskida ugovora zaključenog sa ovrhovoditeljem kao i na svojevrsno pravo zadržanja vlastite stvari (vozila na kojem se provodi ovrha). Ovi su žalbeni navodi irelevantni za predmetnu ovrhu koja se provodi na pokretnini - vozilu radi naplate novčane tražbine ovrhovoditelja - troškova parničnog postupka prema pravomoćnoj sudskoj odluci. O iznesenim tvrdnjama ovršenice raspravljat će se u parnici koju je ista, prema žalbenim navodima, pokrenula protiv ovrhovoditelja kao tuženika pod poslovnim brojem P-1082/2017 radi povrata navedenih novčanih iznosa koje je isplatila u izvršavanju raskinutog pravnog posla.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)