Predmnijevani vlasnik - nedopuštenost ovrhe


Predmet: Predmnijevani vlasnik može uspješno štititi svoje pravo na predmetu ovrhe kada u postupku dokaže da je ovrhovoditelj bi nesavjestan, nepošten odnosno da je zlouporabio svoje pravo.

Broj presude: Gž-283/2022-2, od 13. travnja 2022., od 15.09.2022

Sud: Županijski sud u Karlovcu

Prema odredbi članka 119 stavka 1 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Narodne novine broj 91 96 68 98 137 99 22 00 73 00 114 01 79 06 141 06 146 08 38 09 153 09 90 10 143 12 i 152 14 dalje ZV vlasništvo nekretnine stječe se zakonom predviđenim upisom stjecateljeva vlasništva u zemljišnoj knjizi na temelju valjane očitovane volje dotadašnjeg vlasnika usmjerene na to da njegovo vlasništvo prijeđe na stjecatelje ako zakonom nije određeno drukčije a prema odredbi članka 120 stavak 1 ZV a vlasništvo na nekretninama stječe se uknjižbom u zemljišnu knjigu ako zakon ne omogućuje da se vlasništvo nekretnine stekne nekim drugim upisom u zemljišnu knjigu Imajući u vidu naprijed navedene odredbe ZV a tužitelj ugovorom o kupoprodaji nekretnina od 2006 temeljem kojega je ušao u posjed stana koji je predmet ovrhe u ovršnom postupku nije stekao su vlasništvo ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu