RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Predujam troškova i obustava ovrhe

Predmet: Nakon što je prvostupanjski sud donio zaključak o prodaji nekretnine na elektroničkoj javnoj dražbi, bez valjane dostave toga zaključka ovrhovoditelju se protiv njega nisu mogle poduzimati mjere jer ovrhovoditelj nije na propisani način i pravodobno dobio obavijest da je određena elektronička javna dražba, da je povjerena FINA-i i da će eventualno biti u obvezi uplaćivati predujam za troškove provedbe ovrhe.

Broj presude: Gž Ovr-12/2019-3, od 10. svibnja 2019.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

To znači da nakon što je prvostupanjski sud donio zaključak o prodaji nekretnine na elektroničkoj javnoj dražbi i koju je povjerio FINA-i (143, 144), da bez valjane dostave toga zaključka ovrhovoditelju, da se protiv njega nisu mogle poduzimati mjere propisane odredbom čl. 95.a st. 4. OZ-a jer ovrhovoditelj nije na propisani način i pravodobno dobio obavijest da je određena elektronička javna dražba, da je ona povjerena FINA-i i da će eventualno on biti u obvezi poduzimati određene pravne radnje u provedbi te ovrhe – konkretno uplaćivati predujam za troškove provedbe ovrhe.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)