Pregled država s kojima je Republika Hrvatska potvrdila uzajamnost na području povrata PDV-a inozemnim poreznim obveznicima

Datum: 18.10.2021, Ponedjeljak
Klasa: 410-19/21-02/269
Davatelj: Porezna uprava

Napominjemo da su 1. srpnja 2013. pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji stupile na snagu odredbe članaka 68. do 73. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19 i 138/20) o povratu PDV-a poreznim obveznicima iz drugih država članica Europske unije koji zahtjeve za povrat PDV-a podnose putem poreznih uprava država članica u kojima imaju sjedište te se uzajamnost od 1. srpnja 2013. više ne utvrđuje.

DržavaPotvrđena uzajamnost
Treće zemlje
Švicarska Konfederacijaod 01.01.2011.
Republika Srbijaod 02.05.2012. do 07.10.2015. ograničeni opseg
od 08.10.2015. puni opseg1
Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irskeod 01.06.2012. do 30.06.2013.
od 01.01.2021.2
Države članice Europske unije
Savezna Republika Njemačkaod 01.01.2010.
Republika Slovenijaod 01.07.2011.
Republika Poljskaod 01.06.2012.
Republika Finskaod 18.12.2012.
Kraljevina Nizozemskaod 07.03.2013.

1uzajamnost na području povrata PDV-a s Republikom Srbijom uspostavljena je u ograničenom opsegu od 2. svibnja 2012. do 7. listopada 2015. za isporuke dobara ili usluga u vezi s izlaganjem na sajmovima, a u punom opsegu uzajamnost s Republikom Srbijom uspostavljena je od 8. listopada 2015.

2Ujedinjena Kraljevina je od 1. veljače 2020. prestala biti članicom Europske unije. U odnosima između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine od 1. veljače 2020. do 31. prosinca 2020. primjenjivalo se prijelazno razdoblje, u kojem su pravila i postupci za oporezivanje i carinu ostali isti kao prije. Porezni obveznici sa sjedištem u Ujedinjenoj Kraljevini su u razdoblju od 1. srpnja 2013. do 31. prosinca 2020. pravo na povrat PDV-a ostvarivali u skladu s postupkom povrata PDV-a za države članice Europske unije.

Istekom prijelaznog razdoblja, od 1. siječnja 2021. povrat PDV-a koji je porezni obveznik sa sjedištem u Ujedinjenoj Kraljevini platio u Republici Hrvatskoj može se ostvariti u skladu s postupkom povrata PDV-a za treće zemlje na temelju potvrđene uzajamnosti u povratu PDV-a.

Povratak na mišljenja