Pregled država s kojima je Republika Hrvatska potvrdila inozemnim poreznim obveznicimauzajamnost na području povrata PDV-a

Datum: 04.05.2023, Četvrtak
Klasa: 410-19/23-02/119
Davatelj: Porezna uprava

Država Potvrđena uzajamnost
Švicarska Konfederacija od 01.01.2011.
Republika Srbija

od 02.05.2012. do 07.10.2015. ograničeni opseg

od 08.10.2015. puni opseg1

Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske

od 01.06.2012. do 30.06.2013.

od 01.01.2021.2

Republika Turska od 10.04.2023.3

1 uzajamnost na području povrata PDV-a s Republikom Srbijom uspostavljena je u ograničenom opsegu od 2. svibnja 2012. do 7. listopada 2015. za isporuke dobara ili usluga u vezi s izlaganjem na sajmovima, a u punom opsegu uzajamnost s Republikom Srbijom uspostavljena je od 8. listopada 2015.

2 Ujedinjena Kraljevina je od 1. veljače 2020. prestala biti članicom Europske unije. U odnosima između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine od 1. veljače 2020. do 31. prosinca 2020. primjenjivalo se prijelazno razdoblje, u kojem su pravila i postupci za oporezivanje i carinu ostali isti kao prije. Porezni obveznici sa sjedištem u Ujedinjenoj Kraljevini su u razdoblju od 1. srpnja 2013. do 31. prosinca 2020. pravo na povrat PDV-a ostvarivali u skladu s postupkom povrata PDV-a za države članice Europske unije.

Istekom prijelaznog razdoblja, od 1. siječnja 2021. povrat PDV-a koji je porezni obveznik sa sjedištem u Ujedinjenoj Kraljevini platio u Republici Hrvatskoj može se ostvariti u skladu s postupkom povrata PDV-a za treće zemlje na temelju potvrđene uzajamnosti u povratu PDV-a.

3 uzajamnost na području povrata PDV-a s Republikom Turskom uspostavljena je u sljedećem opsegu: za isporuke dobara i usluga isključivo u vezi sa sudjelovanjem na sajmovima i izložbama, te s izdacima za gorivo, rezervne dijelove, korištenje autocesta, održavanje i popravke vezane uz cestovni prijevoz. Napominjemo da porezni obveznici koji obavljaju isključivo povremeni međunarodni cestovni prijevoz putnika povrat PDV-a ne mogu ostvariti u ovom postupku.

Povratak na mišljenja